تیم ما

علی اصغری

مدیر عامل

متین اسدی

مدیر دیجیتال مارکتینگ

علیرضا فرهادی

مدیر ارتباطات

امیر علوی

مدیر ارتباطات

تیم ما

علی رضایی

مدیر عامل

کامران سرچشمه

افسر ارشد بازاریابی

ماهان رستم زاده

مهندس نقشه کشی

فرهاد مهدوی

مهندس طراحی